ZENPOSAN BENDOJI
ZenDojo Bern
SANGHA

ORYOKI

  

Jôbun sanbô, Chûbun shi on, Gekyû roku dô, Kai dô kuyô, Ikku i dan issai a ku, Niku i shu issai zen, San ku i do sho shu jô Kai gu jô butsu do.

ZEN DOJO BERN
© by Zenposan Bendoji
Hochfeldstrasse 113
CH-3012 Bern

Telefon 0041 (0)79 436 04 99

e-mail helmhogen@gmail.com